Zasady działania strony

Za pośrednictwem strony internetowej www.ewelinajankowiak.pl nie dochodzi do zawarcia umowy, a jedynie do zapoznania się z portfolio czy świadczonymi usługami oraz do nawiązania kontaktu z usługodawcą strony w celu ewentualnego negocjowania warunków umowy. Zawarcie takiej umowy następuje zawsze poza stroną internetową co uregulowane jest osobnymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Więcej o usługodawcy dowiesz się w Polityce prywatności.

Cenniki, reklamy, opisy projektów i usług , które zostały opublikowane na stronie internetowej www.ewelinajankowiak.pl mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Projekty zamieszczone na łamach podstrony portfolio są objęte prawem autorskim i prawem własności intelektualnej do materiałów tekstowych, graficznych i audiowizualnych.

Zastrzeżenia i pouczenia prawne

Dodawane przez usługobiorców komentarze i treści muszą być zgodne z rzeczywistością i niewprowadzające w błąd.

Zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zabronione jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym czy mogących zakłócać prawidłowe działanie strony internetowej www.ewelinajankowiak.pl.

Korzystanie ze strony powinno odbywać się z poszanowaniem ogólnych przepisów prawa, a w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej. 

Wymogi techniczne dla prawidłowego korzystania ze strony

Aby korzystać ze strony w sposób prawidłowy i funkcjonalny należy korzystać w przeglądarek internetowych Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Apple Safari. Zaleca się korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki.

Informacja o plikach cookie znajduje się w Polityce cookie.

Ogólne warunki korzystania z usług elektronicznych

Strona posiada usługi elektroniczne jak wyszukiwarka, newsletter i formularz kontaktowy. Aby skorzystać z usług elektronicznych wymagane jest podanie danych takich jak imię oraz adres e-mail. Więcej o ochronie danych osobowych dowiesz się w Polityce prywatności.

Usługodawca informuje o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną. Są to Malware, Spyware, spam, Phishing, i kryptoanaliza.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę
sieciową. Program taki powinien być stale aktualizowany.

W każdej chwili możesz zrezygnować z usług elektronicznych bez ponoszenia kosztów. Napisz w tym celu maila na kontakt@ewelinajankowiak.pl.

Reklamacja funkcjonowania strony czy usług elektronicznych może być złożona mailowo na kontakt@ewelinajankowiak.pl wraz z podaniem powodów jej uzasadniających.

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Atrybucja

Icon made by Icongeek26 from www.flaticon.com

Photo by Anton Jansson on Unsplash

Photo by cottonbro on Pexels

Photo by Charly Pn on Unsplash